V súčasnosti sa nachádzajú v katastri obce vinice na ploche 11,2 hektárov. V okolitej prírode je príležitosť na zber lesných plodov a poľovanie na vysokú zver. Architektonickou dominantou v obci je klasicistický kostol reformovanej kresťanskej cirkvi z roku 1793 s  vežou z 19. storočia. V obci sa nachádza materská škola, knižnica a kultúrny dom. Za dedinou je približne desať podzemných tokajských pivníc.

     Symboly obec (erb a vlajka) boli vysvätené v auguste 1998, kedy obec oslávila 700. výročie prvej písomnej zmienky ekumenickou bohoslužbou, kultúrnym programom folklórnych súborov a pouličnou veselicou.

    Obec je súčasťou unikátnej cezhraničnej oblasti Tokaj. Zatiaľ, čo maďarská strana patrí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, slovenská strana na tento zápis ešte len čaká.

    V máji 2009 žilo v Černochove 215 obyvateľov. V súčasnosti sa nachádzajú v katastri obce vinice na ploche 11,2 hektárov. Z pamiatkovo chránených objektov tu stojí kalvínsky kostol z roku 1793. Za dedinou je približne desať podzemných tokajských pivníc.

Služby turistom

Obcou prechádza Tokajská vínna cesta, bližšie informácie nájdete na www.tvc.sk.

Degustácie a nákup vína od malopestovateľov je možné získať od:

Ladislav Tóth, Černochov 34
Karol Rosoha, Lesná 43, Černochov
Alexander Kováč, Černochov 74