– Gabriela Došová

– Kristián Kováč

– Ladislav Lévai

– Mgr. Kristína Pappová Rosohová

– Ladislav Zádori