George Borsodi

Gabriela Došová

Gabriela Koselyová

Mgr. Kristína Pappová Rosohová

Ladislav Zádori