ROK 2022

schválený rozpočet 2023 – 2025 výdavková časť

schválený rozpočet 2023 – 2025 príjmová časť


ROK 2021

Návrh rozpočtu Černochov 2022 – 2024 výdavková časť

Návrh rozpočtu Černochov 2022 – 2024 príjmová časť


Rozpočet_2021_2023_príjmy

Rozpočet _2021_2023_výdavky

Návrh rozpočtu výdavky 2021-2023

Návrh rozpočtu príjmy 2021-2023

————————————————————————————————-

Návrh rozpočtu výdaje 2020-2022 

Návrh rozpočtu príjmy 2020-2022

————————————————————————————————-

Schválený rozpočet výdavky 2019 – 2021 ; Schválený rozpočet príjmy 2019 – 2021

Návrh rozpočtu na rok 2019-2021 príjmy ;  Návrh rozpočtu na rok 2019-2021 výdavky

———————————————————————————————————————————————————-