Obecný úrad                  

 Lesná 40/12

076 32  Černochov

Kontakt:   056 / 6792 217

E-mailová adresa:     obec.cernochov@post.sk

IČO:   00331 431


Stránkové dni a hodiny

Pondelok

8.00 – 16.00

Stránkové hodiny

Utorok

8.00 – 9.00

9.00 – 16.00

Stránkové hodiny

Nestránkové hodiny

Streda

8.00 – 17.00

Stránkové hodiny

Štvrtok

8.00 – 9.00

9.00 – 16.00

Stránkové hodiny

Nestránkové hodiny

Piatok

8.00 – 15.00

Stránkové hodiny

Obed od 12.00 – 13.00