• Komisia finančná a sociálnych vecí:

a) Predseda komisie:  Mgr. Kristína Pappová Rosohová
b) členovia komisie:

  1. poslancov Beáta Kováčová, Štefan Laczko, Ladislav Zádori
  2. odborníkov z radov  obyvateľov obce a iných osôb: Agáta  Buzásová, Karol Rosoha
 •  Komisia kultúry,vzdelávania a mládeže:

a) Predseda komisie: Ladislav Zádori
b) členovia komisie:

 1. poslancov Mgr.Kristína Pappová Rosohová,Norbert Bacskai,
 2. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:Ladislav Bajzath,Anita Ležáková,Zuzana Šipošová
 • Komisia športu:

a) Predseda komisie:Štefan Laczko
b) členovia komisie:

 1. poslancov Ladislav Zádori,Mgr.Kristína Pappová Rosohová
 2. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Dávid Győri, Attila Šipoš,Ádám Patkanóci,Rudolf  Kováč
 • Komisia životného prostredia,verejného poriadku,vybavovania sťažnosti,

výstavby a rozvoja obce:

a) Predseda komisie: Norbert Bacskai
b) členovia  komisie:

 1. poslancov   Štefan Laczko, Beáta Kováčová
 2. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:  Tünde Katonaová,Ladislav Bajzath, Zsolt Kosely, Attila Šipoš

Komisia na ochranu verejného záujmu:

a) Predseda komisie: Beáta Kováčová
b) členovia komisie : Norbert Bacskai, Mgr.Kristína Pappová Rosohová,