TIESŇOVÉ VOLANIA:

Dôležité telefónne čísla:

 • Smerové číslo Trebišova pri volaní v SR                                056
 • Smerové číslo Trebišova pri volaní zo zahraničia                    +421 56
 • Informácie o telefónnych číslach SR                                     1181
 • Poruchy na telefónnych prípojkách                                       12 129
 • Informácie o mobilných číslach T-mobile                              1188
 • Informácie o mobilných číslach Orange                                 1185
 • Informácie o tel. číslach všetkých poskytovateľov                  1180 • Hasičská a záchranná služba                056/672 22 22
 • Záchranná zdravotnícka služba            056/672 24 44
 • Červený kríž                                       056/672 24 95
 •                                                            0903 558 942

 

Pohotovosti:

 Lekárska služba prvej pomci pre deti a dorast

Telefón:            056/666 04 09
Ordinačné hodiny
15:30 – 07:30
Ordinačné hodiny – dni pracovného pokoja
07:30 – 07:30 (nonstop)

 

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých

Telefón:             056/666 0390
Ordinačné hodiny
16:00 – 07:30
Ordinačné hodiny – dni pracovného pokoja
7:30 – 7:30 (nonstop)

 

Lekárska služba prvej pomoci stomatologická

Telefón:             056/666 0390
Ordinačné hodiny
16:00 – 19:00
Ordinačné hodiny – dni pracovného pokoja
08:00 – 13:00

 

 • Letecká záchranná služba                                 18 155
 • Linka záchrany                                                 0850 11 13 13
 • Hniezdo záchrany                                             0905 88 82 34
 • Linka dôvery mládeže Košice                          055/622 23 23
 • Linka dôvery pre prevenciu HIV/AIDS            02/59 36 91 74
 • Linka detskej istoty výboru Unicef                   0800 500 500
 • Linka detskej dôvery                                        0800 117 878
 • Linka detskej dôvery Nezábudka                      0850 111 022
 • Linka dôvery Ministerstva vnútra SR               02/55 57 11 10
 • Linka dôvery pre toxikomanov                         02/54 77 63 79
 • Linka dôvery pre obete domáceho násilia        0905 463 425
 • Linka detskej istoty                                          116 111
 • Európska linka pre hľadané deti                      116 000

Poruchy:

 • Elektrina:                                               0850 12 33 33
 • Plyn:                                                      0850 11 17 27
 • Voda:                                                     056/671 24 20

SPP

 • Poruchová linka SPP                              0850 111 727
 • Zákaznícka linka SPP                             0850 111 363

Východoslovenská vodárenská spoločnosť

 • Závod Trebišov                                      056/671 21 11
 • Dispečing poruchy                                 056/672 26 92
 • Zákaznícke centrum Trebišov                 056/671 24 30
 • Call centrum Trebišov                            056/671 27 77