Černochov – okres Trebišov: Tieto fotografie pochádzajú zo začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia. Napriek tomu, že nie sú veľmi staré, uvádzame ich, pretože zachytávajú udalosť, ktorá dodnes rezonuje v spomienkach obyvateľov Černochova. Fotograf zachytil posledné chvíle odchodu miestneho kalvínskeho kňaza, ktorým bol pán Károl Necly. V obci pôsobil vyše tridsať rokov.

Na rozlúčku pred kostolom prišla celá obec.Károl Necly sa do sŕdc obyvateľov obce zapísal ako kňaz, ktorý vždy chránil ľudí, a to aj v čase neustáleho silnejúceho totalitného režimu. V povojnových rokoch sa spolu s veriacimi staral o veľkú cirkevnú záhradu, kde pestovali prevažne zeleninu. Dal tu postaviť aj dve malé vodné zdrže, ktoré slúžili na zavlažovanie cez čerpadlo poháňané naftovým motorom. Každý z tých, ktorí tu pracovali, si potom mohol z úrody odniesť svoj podiel, čo prišlo vhod najmä chudobnejším rodinám. Po tom ako vzniklo JRD a neskôr i štátne majetky, si štátna moc uzurpovala aj na tento cirkevný pozemok. Keď ho fare odňali, kňaz dostal porážku a ochrnula mu pravá ruka. Napriek tomu sa nevzdával a naučil sa písať ľavou. Vo svojich kázňach pokračoval i naďalej.

Na rozlúčke nesmelo chýbať ani víno.Kňaza vidíme na prvej z fotografií a spoznáme ho podľa čiernych okuliarov a paličky, bez ktorej už nemohol chodiť. Ako je zachytené na druhej fotografii pred kostolom, na rozlúčku s ním a vyprevadenie na autobus prišla celá obec. A keďže Černochov patrí k oblasti Tokaja, ako dokumentuje tretia fotografia, na rozlúčke nesmelo chýbať ani víno.

Károl Necly sa odobral na dôchodok do Bratislavy, kde už nejaký čas žila jeho manželka.