Program obnovy dediny 2012

Druhý realizačný projekt 2012

Posedenie pri jedličke 2011

Stretnutie dôchodcov 2011

Posedenie pri jedličke 2010

Povodeň 2010

Posedenie pri jedličke 2009

Stretnutie dôchodcov 2009

Stretnutie dôchodcov 2008