Najstaršie údaje o reformovanom kostole v Černochove pochádzajú z roku 1600, keď už existoval reformovaný zbor a drevený kostolík , ktorý ešte v tom istom storočí zhorel. Kostol bol rýchlo znovu postavený.Tento drevený kostol existoval aj v roku 1782 . Kresťanský zbor iba neskoršie mal silu vybudovať kamenný kostol. V súčasnosti sa nachádza uprostred dediny. Klasicistický kostol pochádza z roku 1793, pôvodne bol bez veže. Veža bola postavená v roku 1876 pri opravách, ktoré dali kostolu jeho terajší vzhľad. Bol vysvätený dňa 8.júla 1793, o čom svedčí pamätná tabuľa na priečeli kostola . Zaujímavosťou v kostole je drevený strop s imitáciou modrého neba s hviezdami, kamenný oblúk pri vchode do kostola a pamätná tabuľa z roku 1793 .