Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 • Verejný obstarávateľ: Obec Černochov
 • Sídlo:Lesná 40/12, Černochov 076 32
 • Štatutárny zástupca: p.Angela Kálmánová
 • IČO: 00331431
 • DIČ: 2020730393
 • Bankové spojenie: IBAN: SK80 5200 0000 0000 1073 1181
 • Telefón: + 421 56 679 22 17
 • E-mail:  obec.cernochov@post.sk
 • Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Milan Filip
 • Tel.: 056/285 02 27
 • Mail: milan.filip@elauk.sk

——————————————————————————————————————–

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a vyhodnotenie poradia uchádzačov

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Hasičská zbrojnica Černochov“ – stavebné úpravy -zverejnené dňa 20.10.2019

Comments are closed.