Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 1_2018 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady

Comments are closed.